Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

1434 9b76
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz
1530 a4c1
Reposted fromfungi fungi
Reposted fromMeric Meric
2640 31b8
0045 7a91 500
0043 148b
Reposted byjottosmangoenaichcrackniggerTankpankamienNekonthor7oChrizzalSchweinekloetenprimo
0042 346a
Reposted byjottoszupkazproszku
9988 64e0 500
Reposted byjottos jottos

August 20 2017

8014 ae61 500
Teraz mnie kochasz?
7979 ef06 500
7978 ecc8
Moje prywatne metro ucieczki
7726 6830 500
czas zebys splacil swoj dlug
Reposted fromjottos jottos vianattsu nattsu
7758 63c1 500
tak się kończy bycie miłym...
Reposted fromkaiee kaiee viazurawianiaczka zurawianiaczka
7850 6878 500
już jestem
Reposted fromvandalize vandalize vianoisetales noisetales
7866 245c 500
1.Inni nie rozumieją co do nich mówisz, dlatego wychodzisz na ostentacyjnego dupka który chwali się nowo poznanym słowem.
2.Chociaż wiesz, że inni nie zrozumieją twoich nawiązań, to i tak o nich mówisz.
3.Bardziej przejmujesz się fikcyjnymi postaciami, niż swoimi znajomymi.
4. Nie masz swojego życia i jesteś zależny od jakiegoś autora.
5. Masz paranoję, bo czujesz się oszukany gdy ktoś ma inne spojrzenie na świat niż ty.
6. Robisz nieodpowiedzialne rzeczy i masz pretensje, że ponosisz tego konsekwencje.
7. Których nawet nie potrafisz wymienić.
8. ... bo masz obok siebie dużo papieru i zero kontaktów społecznych.
9. Bo każdy musi tak samo nieracjonalnie na nie reagować.
10. Bo inni mają prawdziwe problemy.
11. Nie możesz wybaczyć swojej matce, że nie rozumie twojego buntu i uważa, że obranie ziemniaków jest ważniejsze niż twoja przeintelektualizowana lektura.
12. Jesteś egocentrycznym narcyzem, który myśli że wszystko musi być po jego myśli. A jak nie, to płacze i biega w kółko jak debil dla atencji.
13. Puszczasz się.
14. Masz przerost ego i szufladkujesz ludzi.
15. Obrażasz inteligencję osób, które w przeciwieństwie do ciebie potrafią docenić inną formę sztuki.
Reposted bykelupanpancernypankamienprincess-carolyn
7732 fd15 500
brOKen
7729 76cc
is existence
Reposted byjottosOhSnapno-longer-koreszyderalaennahkatastrofoqbshtallaniuszkaoipojaraloca-blueberry
7727 7a67
7723 ceea
to tajne
Reposted byjottosOhSnapzelbekonUbikpanpancernyxanthExfeletesLuukkananagolarwyastralne
“Najbardziej przeraża mnie to, że ciebie nie ma, a ja nadal muszę oddychać.”
— — Nina Reichter ‘Ostatnia spowiedź’
Reposted frombeatkazz beatkazz viaicantstop icantstop
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl